НачалоАудио обработки

Обработка на аудио файлове от тип на формата: aac, ac3, mp2, mp3, wav, ogg, amr, mp4, m4a, cda, qt, dv, pca, wma и много други.

Усилване силата на звук от следните формати:*.mp3, *.au, *.mov, *.ogg, *.raw, *.rm, *.wav, *.pca, *.w64, *.dig, *.mpeg и др.

Много лесно сливане или добавяне на mp3 (мп3) файлове.

В този урок ще Ви покажа как да си конвертирате *.mp3, *.wav в *.amr формат.

Бърза и лесна обработка от mp3 в wav формат и от wav в mmf формат за телефон.