НачалоСъздаване на меню

Уроци за създаване на меню в ДВД (DVD), ВСД (VCD), СВСД (SVCD) и други подобни.

Един много лесен и удачен вариянт да си създадете елементарно меню за VCD (видео CD).

Един много лесен и удачен вариянт да си създадете елементарно меню за SVCD (супер видео CD).

Подновяване на оригиналните IFO файлове в ДВД.

Това ръководство ще ви помогне да си направите Меню към вашето ДВД-Видео. Изпълнението на задачата е много просто. Ще се убедите сами.