НачалоКопиране и запис

Уроци за копиране и запис на CD (СД), VCD (ВСД), SVSD (СВСД), DVD (ДВД) защити от дискове и копирането им на други носители.

Копиране на DVD върху DVD-RW

От доста години насам използвам за запис на CD, а сега вече и на DVD разработката на немската компаниа Ahead - Nero Burning Room. Използвам версия 6.6.0.18 и за сега нямам никакви проблеми.