Урока е предоставен с любезното съдействие на kaloto - http://digitalbg.info

Програмата, която ще използваме е Video-DVDrip версия 0.98.1. Може да си я изтеглите от тук

Да започнем с настройките на програмата. Ще обърна внимание само на най-важните (според мен) настройки. Кликнете в/у Edit и изберете Edit Preferences (фиг.01).

Рипване на DVD под Линукс
фигура 1

Задайте папки, които да се използват по подразбиране за записване на проектите и работните папки към тях, позиций (1) и (2). След задаването на работните папки кликнете в/у бутоните обградени с червено (така ще създадете посочените от вас папки и проверката на резултата ще е ОК - както в долния край на снимката (буквите в зелен звят). Позиция (3) пък указва езика по подразбиране (фиг.02).

Рипване на DVD под Линукс
фигура 2

Ако желаете може да зададете кой кодек да се използва по подразбиране. Какво разширение да има изходния файл (avi, ogg или mpeg). Също така дали да се прихващат субтитрите, било то всички езици или само тези от езика по подразбиране (фиг.03).

Рипване на DVD под Линукс
фигура 3

Проверка на съсоянието, както и статуса на нужните на Video-DVDrip програми (фиг.05) може да направите, като кликнете в/у Debug и изберете Check dependencies (фиг.04).

Рипване на DVD под Линукс
фигура 4

А това защо статуса на mplayer и fping (макар да са инсталирани) е not installed (фиг.05), нямам идея ;o( ( не е задължително и при вас да е така).

Рипване на DVD под Линукс
фигура 5

Това беше с настройките, нека да започнем със същинската част. Първото нещо което правим е да зададем име на проекта. Tова става с кликване в/у File и после избираме New Project (фиг.06).

Рипване на DVD под Линукс
фигура 6

На Project Name изписвате името на проекта, в нашия случай barbie и кликвате в/у бутона Create Proeject (фиг.07).

Рипване на DVD под Линукс
фигура 7

След което се появява прозорец в който трябва да окажете мястото на което да се запази проекта. Проекта представлява текстов файл с разширение *.rip и папка със същото име (фиг08).

Рипване на DVD под Линукс
фигура 8

Следващата стъпка е да изберете дали да копирате първо нашето DVD на хард диска (в нашия слючай) - който аз препоръчвам или да работите деректно от DVD носителя - кликвайки в/у Encode DVD on the fly (фиг.09)

Рипване на DVD под Линукс
фигура 9

Продължаваме натакък – RIP Title. Ако още не сте заредили DVD диска във нашето DVD устройство, кликнете в/у бутона Open DVD Tray(1), поставете диска в устройството и кликвате в/у бутона Close DVD Tray(2). Изчакайте да се монтира(зареди) DVD устройството и кликнете в/у бутон Read DVD table of content(3), за да се извлече информация за съдържанието на вашият DVD диск.
Избирате клипа с най-голяма продължителност(това е което ви трябва-филма). Като кликнете в/у падащото меню в секция Select audio track(6) избирате звуковия поток който желаете(в нашия случай сме избрали българския звук).
Направите контролен преглед на това което сте избрали(клип + звуков поток), като кликнете в/у бутона View selected title/chapter(s)(4). Ако всичко е както желаете кликнете в/у бутона RIP selected title(s)/chapter(s)(5). Така ще започне прехвърлянето на информажията от DVD диска към хард диска на вашия компютър. След като процесът преключи кликнете отново в/у бутона Open DVD tray(1) и извадете DVD диска. Той не ни е необходим повече(фиг.10).

Рипване на DVD под Линукс
фигура 10

Следващия таб – Clip & Zoom. Тук ще направим преоразмеряването на картината. Ако поради някаква причина не ви харесва избрания кадър (в случая кадър 57342) променете цифрата, като тя не трябва да надвишава общия брой кадри в клипа(в случая 114685 кадъра) и кликвате в/у бутона Grab frame(1). Кликвайки в/у бутона Show video from here(2) ще стратирате преглед на филма от кадъра който сте избрали(в нашия случай 57342). Ако желаете да промените метода на преоразмеряване на картината кликнете в/у ботона Presets(4) и изберете един от многото възможни (лично аз не съм използвал тази опция досега). Кликнете в/у бутона Apply preset values(5) за да видите промените които сте направили (фиг.11).

Рипване на DVD под Линукс
фигура 11

Ако решите да направите ръчно накакви промени кликнете в/у изображението показано с позиция(6) във (фиг.11). В новопоявилия се прозорец (фиг12) може ръчно да задавате от къде и по колко за се изрязва:
позиция(1) - брой изрязани пиксели отгоре
позиция(2) - брой изрязани пиксели отдолу
позиция(3) - брой изрязани пиксели отляво
позиция(4) - брой изрязани пиксели отдясно

Рипване на DVD под Линукс
фигура 12

Най-използвания от мен бутон в таба Clip & Zoom е Open zoom calculator(3) (фиг11). Кликнете в/у него. Както сами се обеждавате имате богат избор от възможности. Избрал съм резолючия 640х352 понеже “AR error“ e 0 %, тоест няма отклонение на съотношението височина/ширина. Това обаче в никакъв случай не означава, че не може да изберете друга резолючия. Просто маркирайте избраната от вас резолюция(ред) и кликнете в/у бутона Apply Clip & Zoom seting за да осъществите промяната. Ако не желаете да направите промяна просто кликнете в/у бутона Close (фиг.13).

Рипване на DVD под Линукс
фигура 13

Таб - Transcode. От тук ще зададем основните параметри на изходния ни файл. Първо избираме разширението което ще има нашия изходен файл (в нашия случай *.avi) позиция(1).После избираме кодека с който ще се кодира(в нашия случай е XviD) позиция(2). Третото нещо което трябва да направим е да зададем метода на кодиране. Както в нашия случай 2 pass encoding(двойна обработка) или single pass(единична обработка) - избираме No в позиция(3).

Рипване на DVD под Линукс
фигура 14

Ако желаете вашето *.avi да има два или повече звукови потока, кликнете в/у бутона Multi... позиция(4). В отворелия се прозорец (фиг.15) виждате разрешен един звуков поток. Ако искате да добавите(разрешите) още един взуков поток(примерно първия звуков поток в нашето DVD) то кликнете в/у маркираното с червено квадратче, така вашето *avi ще има два звукови потока. Компресията и честотата за звуковия поток задаваме от позиция(5). Големината на изходния файл задаваме посредсвом броя на CD-тата и тяхната големина(в нашия случай едно CD с големина 700МВ) позиция(6). С климване в/у бутона Transcode позиция(7), стартираме процеса на кодиране.

Рипване на DVD под Линукс
фигура 15

Готовото вече *.avi заедно с инфо файл за него може да намерите в:
~/път_до_папката/barbie/avi/001 (фиг.16).

Рипване на DVD под Линукс
фигура 16

П.П. За проблеми свързани с копирането на АС3 звука погледнете тук: http://www.exit1.org/archive/dvdrip-users/2002-01/msg00029.html/msg00027.html


ГЛАСУВАЙ                
СПОДЕЛЯНЕ
Попитали Буда: Учителю, чух че си много мъдър, научи ме как да помагам на хората? Буда помълчал известно време и му отговорил: За да помагаш, трябва да те има. Не можеш да помагаш, ако не съществуваш...

НЯМА КОМЕНТАРИ

Все още няма добавени коментари. Ти може да си първият!

anti spam