Текуща версия

Открит наличен фърмуеър (Firmware detected)

Открит наличен фърмуеър (Firmware detected)

Открит наличен фърмуеър (Firmware detected)

Открит наличен фърмуеър (Firmware detected)

Открит наличен фърмуеър (Firmware detected)

 1. Изтеглете файла със софтуера за обновяване и го запазете на своя компютър.
 2. Запишете файла на неизползван CD-R.
  • Поставете файла за обновяване на софтуера (SCEEC900.BIN) направо в главната директория. Не го поставяйте в друга директория.
  • Не записвайте никакви други файлове на същия диск.
  • Не променяйте името на файла.
  • Използвайте файлова система ISO 9660 Ниво 1/2 или разширения й формат, Joliet.
  • Режим 1/2/XA
  • Самостоятелна сесия
  • Ниска скорост на запис (напр. 1x, 2x, 4x or 8x)
  • Финализиране на CD-R.

 3. Потвърждаване на версията на фърмуеъра на плейъра.

  • При изключен плейър, последователно натиснете бутони 1 --> 2 --> 3 --> Захранващ бутон от дистанционното управление.

   

  Захранващ бутон

  • Версията на фърмуеъра на плейъра ще се появи на телевизионния екран. Напр.
  • Натиснете захранващия бутон (Power) , за да изключите DVD плейъра.
 4. Отворете tray-а, поставете диска в плейъра и пуснете.
 5. Върху екрана се появява съобщение "Loading".
 6. Моля изчакайте докато върху екрана се появи съобщение "UPGRADE FILE DETECTED".След това на екрана ще се появи съобщение "PRESS PLAY TO START" , а върху дисплея на предния панел - "PRESS PLAY". Натиснете бутон PLAY.

 7. Върху екрана се появява съобщение "COPYING FILE.". Изчакайте за кратко, докато tray-а на диска се отвори автоматично, след което извадете диска.

 8. Скоро след това на екрана и на дисплея на предния панел ще се изведе съобщение "UPGRADING". Моля изчакайте 3 или 4 минути и не прекъсвайте процеса на обновяване. Важно е да спазите следното:

  • Не изключвайте плейъра.
  • Не оперирайте с плейъра и не натискайте никакви бутони по него.
  • Не отваряйте/затваряйте устройството за поставяне на диск (ръчно или чрез бутане на open/close бутона).
 9. Tray-ът на диска ще се затвори и стандартният дисплей ще се появи отново. Сега вече можете спокойно да работите с DVD плейъра. Когато се изведе опцията Quicksvtup, моля изберете я, с цел да я настроите.

 10. Потвърждаване на новата версия на фърмуеъра на плейъра

  • Изключете DVD плейъра като използвате захранващия бутон.
  • При изключен плейър, последователно натиснете бутони 1 -->2 --> 3 --> Захранващ бутон от дистанционното управление.

   

  Захранващ бутон

  • Версията на фърмуеъра на плейъра ще се появи на телевизионния екран - моля проверете дали обновяването е извършено.

  • Натиснете захранващия бутон, за да изключите плейъра преди употреба.
 11. Натиснете захранващия бутон на дистанционното управление, за да включите плейъра, след което е вече готов за нормална работа.

СЪВЕТИ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Работа след обновяването

Възпроизвеждане на външни файлове, съдържащи субтитри

 

 1. Необходимо е да промените името на заглавието на филма и външния файл, съдържащ субтитри, така че да бъдат с едно и също име.

  Например:

  ○:sony.avi, sony.srt
  ×:sony.avi, sonysubtitle.srt
  В случая "avi" е DivX файла, а "srt" е файлът със субтитрите.
 2. Също така, необходимо е да поставите филмовия файл и файла със субтитрите в една и съща директория и да ги запишете на един и същ диск.
  (Забележка: формат Packet Write не се поддържа)

  Това обновяване позволява на DVD плейъра да чете следните външни формати за субтитри:
  ".srt": SubRip
  ".srt": SAMI Captioning
  ".sub": Micro DVD
  ".sub": SubViewer 2.0
  ".ssa": SubStation Alpha
  ".ass": SubStation Alpha - по-висока версия
  ".txt": TM Плейър, DVD система за субтитриране
  Моля обърнете внимание, че други подобни формати не се поддържат.

 

Смяна на шрифта на дисплея на DVD плейъра.

 1. НатиснетеDISPLAY от дистанционното управление, за да изключите Control Menu Display (Magic Pad).
 2. Натиснете SUBTITLE , за да включите субтитрите.
 3. Натискайте SUBTITLE няколко пъти, за да превключите до желания шрифт. Шрифтът се сменя при всяко натискане.
 1. Sony

Системата разпознава следните шрифтове за външни субтитри:

CP1250: Албански, босненски, хърватски, чешки, английски, немски, унгарски, исландски, ирландски, полски, румънски, словашки, словенски.
CP1251: Български, белоруски, английски, македонски, молдавски, руски, сръбски, украински
CP1253: гръцки,
CP1254: албански, датски, холандски, английски, естонски, фински, френски, келтски, немски, италиански, кюрдски (на латиница), норвежки, португалски, испански, шведски, турски.

Забележки
Ако натиснете SUBTITLE в момент, в който субтитрите не са настроени за възпроизвеждане на този DVD плейър, ще се изведе съобщение, което казва, че нито един ред от субтитрите не е записан. Дори ако такова съобщение не се изведе, субтитрите могат да се окажат неизползваеми.

Докато контролното меню е активно, няма да можете да видите никакви субтитри. SНякои субтитри може да не се изведат дори при условие, че се намират във файл с разширение ".srt," ".smi," ".sub," ".ass," ".ssa," или ".txt."

При показване на субтитрите съществува опасност звукът и картината да бъдат нарушени. Могат да се изведат до три реда със субтитри. Максималният брой символи на ред е 54.

Не се поддържат Unicode шрифтове.

 

За повече информация отностно Фирмуер на страницата на SONY

ГЛАСУВАЙ                
СПОДЕЛЯНЕ
Попитали Буда: Учителю, чух че си много мъдър, научи ме как да помагам на хората? Буда помълчал известно време и му отговорил: За да помагаш, трябва да те има. Не можеш да помагаш, ако не съществуваш...

НЯМА КОМЕНТАРИ

Все още няма добавени коментари. Ти може да си първият!

anti spam